MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản trực tuyến áp dụng cho Quý Khách là Khách hàng tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin và được VPBS kích hoạt mở tài khoản, Quý Khách có thể sử dụng ngay tài khoản để:
-    Giao dịch cổ phiếu
-    Giao dịch trái phiếu
-    Giao dịch gửi tiền
-    Quản lý tài khoản
qua kênh giao dịch trực tuyến Webtrade, qua tổng đài ContactCenter hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của VPBS.

Để hoàn tất thủ tục mở Tài khoản, Quý khách in 02 bộ hợp đồng và cung cấp các giấy tờ theo hướng dẫn chi tiết tại email VPBS gửi Quý Khách và gửi/mang bộ hồ sơ tới các điểm giao dịch của VPBS trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tài khoản của Quý khách được VPBS kích hoạt. Quá thời hạn trên, nếu VPBS chưa nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, VPBS sẽ ngừng cung cấp dịch vụ liên quan đến tài khoản chứng khoán của Quý khách cho đến khi Quý khách hoàn thiện hồ sơ theo quy định của VPBS. Ngay sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định, VPBS sẽ kích hoạt đầy đủ các tiện ích, dịch vụ gia tăng theo nhu cầu của Quý Khách.

Quý khách đã mở tài khoản trực tuyến tại VPBS: Tra cứu thông tin tài khoản

For non-Vietnamese nationals and organizations, please contact our Securities Services Department for support in opening a securities trading account, or contact us on one of the following numbers:

Hanoi: +84 19006457, ext. 1

Da Nang: +84 (0) 236 3565419

Ho Chi Minh City: +84 (0) 28 38238608, ext. 102